Menu pomocnicze

Sportowcy z Kromołowa otrzymali nowe zaplecze socjalne

Sportowcy z Kromołowa otrzymali nowoczesne zaplecze socjalne wybudowane w ramach zadania Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie”. Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w miejscowości Kromołów polegała na budowie budynku o konstrukcji kontenerowej składającego się z 3 typowych kontenerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zrealizowano za kwotę 129 150,00 PLN brutto, zadanie jest dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Odnowa i Rozwój Wsi -  PROW na lata 2007 – 2013. 

 

 

12.11.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry