Menu pomocnicze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta

Infrastruktura i środowisko - UE.jpeg

 

Szanowni Państwo

Gmina Walce w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Tylko gminy posiadające Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i zwrotne przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Ankieta nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania.

XLSAnkieta do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Gminy Walce.xls

PDFAnkieta do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Gminy Walce.pdf

Za wszelką współpracę mieszkańcom Gminy serdecznie dziękujemy.

 

02.12.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry