Menu pomocnicze

IV sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 lutego 2015

Walce, dnia 9 lutego 2015 r.

 

 

M i e s z k a ń c y  G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

o IV sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 18 lutego 2015 roku (środa) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 rok.

 6. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok;

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont chodnika przy ul. Osiedlowej w miejscowości Rozkochów”;

 • zmieniająca uchwałę Nr XVII/111/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty targowej;

 • zmieniająca uchwałę Nr V/24/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

 • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Walce nieruchomości powyżej ceny ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego;

 • w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Walce;

 • w sprawie przedłużenia umowy najmu;

 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2015 roku;

 • w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Walce;

 • w sprawie przyjęcia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Aqua Silesia;

 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;

 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa;

 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu;

 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty.

 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.

 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

10.02.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry