Menu pomocnicze

Badanie ankietowe - Strategia Rozwoju Gminy Walce 2015-2022

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Walce informuje, że Urząd Gminy przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022, w której określone zostaną strategiczne obszary i kierunki rozwoju Gminy. Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, ponieważ będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów m.in. ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz badania kwestionariuszowe w jednostkach organizacyjnych i jednostkach pomocniczych Gminy.

Urząd Gminy będzie na bieżąco informował o postępie prac oraz udostępniał kluczowe dokumenty.

Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwach w procesie budowania dokumentu strategii, tak ważnego dla rozwoju naszej Gminy.

 

Oddajemy w Państwa ręce kwestionariusze badające:

  • jakość życia mieszkańców Gminy Walce – link do kwestionariusza:

http://www.ebadania.pl/3a7b0c666db56006

  • jakość funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie Gminy Walce – link do kwestionariusza:

http://www.ebadania.pl/4213ed7c65e25c8a

  • jakość prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Walce – link do kwestionariusza:

http://www.ebadania.pl/da9950cfb83717b5

Ponadto kwestionariusze badawcze będą dostępne:

  • na stronie internetowej Gminy Walce pod adresem www.walce.pl

  • w Urzędzie Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, pokój 14

Wypełnione kwestionariusze badawcze należy dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

  • elektronicznie na adres

  • w formie wydruku na adres: Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, pokój 14

  • kwestionariusze badawcze wypełnione za pośrednictwem portalu www.ebadania.pl zostaną dostarczone automatycznie po zakończonym badaniu.

Badanie ankietowe będzie realizowane w dniach od 2015-03-02 do 2015-03-15.

Zachęcamy do uczestnictwa w badaniu ankietowym, którego wyniki będą stanowiły jeden z elementów diagnozy stanu aktualnego, stanowiącej kluczowy element tworzonego dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce 2015-2022”.

 

DOCAnkieta_mieszkańcy_Gmina_Walce.doc

DOCAnkieta_organizacje_Gmina_Walce.doc

DOCAnkieta_przedsiębiorcy_Gmina_Walce.doc
 

05.03.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry