Menu pomocnicze

V sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 25 marca 2015

Walce, dnia 16 marca 2015 r.

 

 

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 

o V sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 25 marca 2015 roku (środa) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

  5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Walce.

  6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.

  8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.

  9. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

 

17.03.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry