Menu pomocnicze

Przypominamy o II racie opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – termin 31 maja 2015

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Walce przypominamy, że 31 maja 2015 r. upływa ustawowy termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. 

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania. II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można wpłacać

w kasie lub na konto Banku Spółdzielczego O/Walce

14 88840004 2002 0212 8368 0125

 

19.05.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry