Menu pomocnicze

VI sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 maja 2015

Walce, dnia 18 maja 2015 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o   VI  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  27 maja 2015 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Walce.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni  jezdni ulicy Osiedlowej w Rozkochowie”
 • w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 • w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych;
 • w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce;
 • w sprawie przedłużenia umowy najmu;
 • w sprawie zamiany nieruchomości;
 • w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

        Józef Nossol

 

20.05.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry