Menu pomocnicze

VIII sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 29 lipca 2015

 

Walce, dnia 16 lipca 2015 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e
 

 o   VIII  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  29 lipca 2015 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie przedłużenia umowy najmu;
 • w sprawie załatwienia skargi z dnia 28 maja 2015 r.;
 • w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika;
 • w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

 

16.07.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry