Menu pomocnicze

IX sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 23 września 2015

 

Walce, dnia 14 września 2015 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    IX  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  23 września 2015 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022;
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego”;  
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów”;
 • w sprawie zaliczenia drogi powiatowej  do kategorii dróg gminnych;
 • w sprawie wyboru ławnika;
 • w sprawie upoważnienia Komisji Rady Gminy do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 10 sierpnia 2015 r. na brak działalności Wójta.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

 

18.09.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry