Menu pomocnicze

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 1 do 30 listopada 2015r. na terenie gminy Walce

Harmonogram 

Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK)
na terenie gminy Walce 

 

Rozkochów

07.11.2015

ul. Głogowska 20
(plac przed Stacją Uzdatniania Wody)

Zabierzów

07.11.2015

działka nr 346 przy boisku

Walce

14.11.2015

ul. Łąkowa 1 A
(plac przed oczyszczalnią ścieków)

Dobieszowice

14.11.2015

plac pomiędzy ul. Dolną a ul. Główną

Stradunia

21.11.2015

ul. Opolska (obok Sołtysa)

Grocholub

21.11.2015

plac przy skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Miodową

Kromołów

28.11.2015

plac przy posesji nr 50 A

Brożec

28.11.2015

ul. Reymonta obok byłego placu PGR

 

W wyżej wymienionych lokalizacjach i terminach
odpady zbierane będą w godz. 08:00 - 16:00


Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do MPSZOK następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

  • surowcowe (tzw. „suche”)
  • szkło opakowaniowe
  • odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie)
  • przeterminowane leki
  • chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  (300 kg na mieszkańca / rok).

UWAGA!

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady dostarczone na MPSZOK’a muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

 

27.10.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry