Menu pomocnicze

KOMUNIKAT 5/PI/2015 z dnia 06.11.2015 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 ALARM I STOPNIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 05.11.2015 r.,
na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdze2a), zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenie pyłu zawieszonego PM10:

- Zdzieszowice – 210 mg/m3  

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane na stacjach monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu, oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia. Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się utrzymanie podobnych warunków przez najbliższe 24 godziny.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 mg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.

10.11.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry