Menu pomocnicze

XI sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 21 grudnia 2015

 

Walce, dnia 10 grudnia 2015 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    XI  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  21  grudnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 1300  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie  zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy walce na 2016 rok
 • w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i kanalizacja w Walcach na 2016 rok;
 • w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2016 roku;
 • zmieniająca uchwałę nr XXXV/271/2014 Rady Gminy Walce z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Walcach;
 • w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016;
 • w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.;
 • w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego Mosiacz;
 • w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Walce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 • w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

14.12.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry