Menu pomocnicze

XII sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 stycznia 2016

Walce, dnia 15 stycznia 2016 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    XII  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  27  stycznia 2015 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Walce;
 • w sprawie przedłużenia umowy najmu;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

19.01.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry