Menu pomocnicze

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącu lutym 2016 r. na terenie gminy Walce

Harmonogram  
Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK)
na terenie gminy Walce  w godz. 8.00 - 16.00

 

Walce

13.02.2016

Dobieszowice

13.02.2016

Stradunia

20.02.2016

Grocholub

20.02.2016

Kromołów

27.02.2016

Brożec

27.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do MPSZOK następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

 

  • surowcowe (tzw. „suche”)
  • szkło opakowaniowe
  • odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie)
  • przeterminowane leki
  • chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  (300 kg na mieszkańca / rok).

 


UWAGA!

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady dostarczone na MPSZOK-a muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

 

12.02.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry