Menu pomocnicze

XIII sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 2 marca 2016

Walce, dnia 22 lutego 2016 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o  XIII  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 2 marca 2016 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia;
 • w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego „Mosiacz” na „Mosacz”;
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2016 r. ;
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Walce uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Walce.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

 

23.02.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry