Menu pomocnicze

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącu lipcu 2016 r. na terenie gminy Walce


Harmonogram - (MPSZOK)   

Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
na terenie gminy Walce  w godz. 8.00 - 16.00

 

Rozkochów

02.07.2016

Walce

09.07.2016

Dobieszowice

09.07.2016

Stradunia

16.07.2016

Grocholub

16.07.2016

Kromołów

23.07.2016

Brożec

23.07.2016

 

Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do MPSZOK następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

  • surowcowe (tzw. „suche”)
  • szkło opakowaniowe
  • odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie)
  • przeterminowane leki
  • chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  (300 kg na mieszkańca / rok).

UWAGA!

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych.

Odpady dostarczone na MPSZOK’a muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

04.07.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry