Menu pomocnicze

Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy w Walcach

Informujemy, że Urząd Gminy w Walcach przystąpił do pilotażowego programu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w zakresie akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali płatniczych POS w jednostkach administracji publicznej.

W ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” planowane jest opracowanie i uruchomienie akceptacji płatności bezgotówkowych we wszystkich instytucjach administracji publicznej do końca 2017 roku.

Począwszy od dnia 3 października 2016 r. do końca bieżącego roku kalendarzowego klienci Urzędu Gminy w Walcach będą mogli dokonać płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem kart płatniczych w szczególności dotyczących: podatków lokalnych, opłat skarbowych (za wydanie zaświadczeń, decyzji, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odpisów z aktu cywilnego), opłat adiacenckich, opłat za udostępnienie danych osobowych, czynszów i dzierżaw. Powyższa możliwość nie będzie obejmowała opłat za wodę i ścieki.

W terminalach POS będą akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych w technologii tradycyjnej (tzw. stykowej) oraz zbliżeniowej (tzw. bezstykowej/contactless) dokonywane kartami Visa i MasterCard oraz opcjonalnie kartami innych schematów płatniczych.

Informujemy ponadto, że klienci dokonujący wpłat przy użyciu kart płatniczych nie będą ponosili z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

 

03.10.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry