Menu pomocnicze

XVII sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 26 października 2016

Walce, dnia  14 października 2016 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XVII  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 26 października 2016 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Walce oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi;
 • w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Walcach;
 • w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach;
 • w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach;
 • w sprawie przedłużenia umowy najmu.

 

 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

18.10.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry