Menu pomocnicze

Zaproszenie do konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Wójt Gminy Walce ogłasza konsultacje społeczne dotycząceProgramu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Walce, do pisemnego zgłaszania propozycji do w/w Programu do dnia 27 października 2016 r.

Projekt Programu wraz z Formularzem konsultacji na 2017 rok 

18.10.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry