Menu pomocnicze

Inauguracja Porozumienia Solidarni w obliczu zagrożeń

W dniu 18 października 2016 r. Gmina Walce przystąpiła do Porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń”, na mocy którego w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych (np. powodzi), będzie mogła uzyskać pomoc, albo sama jej udzieli Partnerom Porozumienia. Sygnatariusze Porozumienia to:

 • 21 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
 • Powiat Opolski
 • Powiat Krapkowicki
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
 • Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach
 • Komenda Miejska PSP w Opolu
 • Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

Do podstawowych założeń naszego porozumienia należą:

 • solidarna pomoc wszystkich Partnerów w sytuacji wystąpienia zagrożenia,
 • poprawa systemu zarządzania sytuacją podczas zdarzeń ekstremalnych,
 • udoskonalenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności,
 • poprawa wyposażenia w zasoby materiałowe i sprzętowe Partnerów na wypadek zdarzeń ekstremalnych,
 • poprawa infrastruktury wykorzystywanej podczas zdarzeń nadzwyczajnych,
 • poprawa wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowej,
 • zintensyfikowanie edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego zachowania się na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.

Zawarte porozumienie jest pierwszym tego typu partnerstwem w skali całego kraju. Ponadto śmiało można powiedzieć, że stanowi urzeczywistnienie zapisów projektu ustawy poświęconej ochronie ludności i obronie cywilnej. Jego realizacją żywo zainteresowana jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dowodem ogromnego wsparcia dla idei porozumienia jest obecność przedstawicieli powyższych instytucji w uroczystości podpisania dokumentu inaugurującego rozpoczęcie współpracy, a także organizacja tego wydarzenia w trakcie krajowych ćwiczeń Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pod kryptonimem „Solidarni 2016”.

 

 

20.10.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry