Menu pomocnicze

Czyste powietrze

Gmina Walce od wielu lat realizuje działania mające na celu efektywne wykorzystanie i wytwarzanie energii. Działania te w dużej mierze mają charakter inwestycyjny i bezpośrednio wpływają na obniżenie kosztów energii i paliw w obiektach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych oraz transporcie publicznym. Ponadto w gminie bardzo poważnie traktuje się komunikację z lokalną społecznością starając się realizować model gminy angażującej społeczeństwo w działania publiczne. Obecnie w strukturze Urzędu Gminy, w Referacie Infrastruktury i Inwestycji realizowane są m.in. następujące zadania związane z:

 • planowaniem i organizacją zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną w obiektach gminnych,
 • planowaniem oświetlenia miejsc publicznych oraz ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy,
 • planowaniem i przygotowywaniem zleceń wykonywania audytów efektywności energetycznej,
 • gospodarką energetyczną w obiektach gminnych (placówkach oświatowych, jednostkach organizacyjnych),
 • utrzymaniem bieżącej infrastruktury energetycznej i oświetleniowej,
 • przygotowaniem postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych związanych ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, zakupem energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych oraz placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych w gminie, bieżącą konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego,
 • rozliczaniem zużycia energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii w zakresie oświetlenia ulicznego.

Dotychczas przygotowano następujące dokumenty strategiczne obejmujące  swoim zakresem zagadnienia związane z tematyką niskiej emisji, a należą do nich:

 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Walce,
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – z funkcjonującymi zapisami dot. możliwego wykorzystania OZE oraz rodzajów ogrzewania na terenie Gminy,
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej.

Opracowany w 2017r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, a mianowicie ma:

 • zredukować emisję gazów cieplarnianych,
 • zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • zredukować zużycie energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 • zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Dla zainteresowanych umieszczamy link do pełnej treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy Walce NR XXII/188/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r., wraz ze zmianą z dnia 14 stycznia  2021r. celem zapoznania się z planowanymi przez tut. Urząd inwestycjami.

PDFuchwala-nr-xxii1882017-z-10-kwietnia-2017-w-spr-aktualizacji-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-walce.pdf

PDFUchwała Nr XXIX.246.2021 Rady Gminy Walce z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
 

oraz Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017-2032

PDFuchwala-nr-xxviii2562017-z-20-grudnia-2017-w-spr-przyjecia-projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-energie.pdf
 


logo WFOŚiGW.jpeg

 

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Cel Programu

We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Szczegółowe informacje znajdują się stronie WFOŚiGW w Opolu:

https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

24.11.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry