Menu pomocnicze

XX sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 1 lutego 2017

 

Walce, dnia  20 stycznia 2017 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XX  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  1 lutego 2017 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie za 2016 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Walce.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok;
 • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Walce do nowego ustroju szkolnego;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce;
 • w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przedszkole na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.1.4 – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Nossol

 

24.01.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry