Menu pomocnicze

Informacja dotycząca wycinki drzew.

Do najważniejszych zmian jakie ustawodawca wprowadził w przepisach ustawy o ochronie przyrody  jest zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia od Wójta, na wycinkę:

- krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,

- drzew których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

-drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (należy przy tym pamiętać, że działalność rolnicza także jest uznawana za działalność gospodarczą),

Bez znaczących zmian pozostają obowiązujące dotychczas zasady związane z usuwaniem drzew i krzewów, a także obowiązek opłatowy i system kar za wycięcie drzew bez zezwolenia lub za ich zniszczenie.

W ślad za zmianą przepisów Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podaje do wiadomości, że drzewa i krzewy znajdujące się na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają uzyskania zezwolenia na wycinkę w myśl ustawy o ochronie zabytków i dóbr kultury.

 

14.02.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry