Menu pomocnicze

JAKOŚĆ POWIETRZA I ZALECENIA

Informujemy Państwa, iż na dzień dzisiejszy jakość powietrza w Polsce należy niestety do najgorszych w Europie. Sytuacja jest szczególnie zła pod względem zanieczyszczenia pyłem PM 10, PM 2,5 oraz benzo(a)pirenem.

W 2016r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Wynika z niego, że najbardziej zanieczyszczonymi miastami w Europie są miasta polskie. W pierwszej dziesiątce znajduje się aż 7 polskich miast, a w pierwszej pięćdziesiątce jest ich aż 33. Najbardziej zanieczyszczonym miastem w Europie jest Żywiec. Natomiast zlokalizowany stosunkowo nie daleko od nas  Kędzierzyn-Koźle zajmuje 33 miejsce na tej liście!

Przyczyną złej jakości powietrza jest tzw. niska emisja, czyli emisja produktów spalania paliw z obiektów znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 tj. emisja komunikacyjna, emisja wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz emisja przemysłowa.

Chcąc znać na bieżąco komunikaty oraz aktualne wyniki pomiarów jakości powietrza zapraszamy Państwa na stronę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/8/overruns/0

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current?woj=opolskie&rwms=true

 

STAN POWIETRZA - ZALECENIA

 

Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 28 lipca 2020 r. uchwałą nr XX/193/2020 przyjął nowy "Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego", którego zapisy obowiązują od 19 sierpnia 2020 r.

Integralną częścią „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego“ jest Plan Działań Krótkoterminowych zawierający m.in. informacje nt. działań krótkoterminowych informacyjnych, edukacyjnych, ostrzegawczych, operacyjnych, które powinny być wdrożone w sytuacjach wystąpienia ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza, w przypadku ostrzeżeń; zestaw działań krótkoterminowych (informacyjnych, ostrzegawczych, operacyjnych), które powinny być wdrożone w sytuacjach wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza oraz procedury postępowania w trakcie wystąpienia sytuacji wskazujących na konieczność wdrożenia Planu działań krótkoterminowych, czyli w przypadku ogłoszenia alarmu I stopnia (100 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w pomiarach z ostatniej doby) lub II stopnia (150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w pomiarach z ostatniej doby) oraz tryb wdrażania i ogłaszania działań krótkoterminowych (od strony 162 POP).

Pełna treść programu poniżej:

PDFUchwała Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r.pdf (18,65MB)

System informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń oraz wprowadzania określonych działań jest oparty na trzech poziomach ostrzegania:

  • Poziom 1 – ostrzeżenie dotyczące ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych  lub docelowych zanieczyszczeń w powietrzu;
  • Poziom 2 – dotyczący wystąpienia przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa lub ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu;
  • Poziom 3 – dotyczący wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego lub ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zalecane środki ostrożności dla mieszkańców w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu

 

Grupy ludności

Ogłoszenie Alarmu I stopnia

(poziom 2 jakości powietrza)

Ogłoszenie Alarmu II stopnia

(poziom 3 jakości powietrza)

Ogół ludności

-rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

-ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenie w kominku.

 

 

-unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

-nie wietrz pomieszczeń,

-nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

 

 

 

 

Wrażliwe grupy ludności

-ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

-nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

-osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świst) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenie w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

-unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,

-nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

-osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świst) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-nie wietrz pomieszczeń,

-nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zalecenia dodatkowe

-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi.

 

-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-stosowania środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem.

 

Wrażliwe grupy ludności:

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroby wieńcowy)
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

W serwisie internetowym administrowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się z informacją na temat stanu jakości powietrza, aktualizowaną w odstępach cogodzinnych danymi pochodzącymi z automatycznych i manualnych stacji pomiarowych funkcjonujących na terenie województwa opolskiego. Informacje w tym serwisie udostępniane są w formie danych na mapach, tabelach i wykresach.

POWIADOMIENIA O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA I ALARMOWEGO ORAZ O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

 

 

 

16.02.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry