Menu pomocnicze

XXI sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 15 marca 2017

Walce, dnia  6 marca 2017 r.

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XXI  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  15 marca 2017 roku (środa) o godz. 1400  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 dla Gminy Walce. 
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019;
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walce w 2017 roku;
 • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walce;
 • w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce;
 • w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Walce do nowego ustroju szkolnego.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

06.03.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry