Menu pomocnicze

XXII sesja (nadzwyczajna) VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 10 kwietnia 2017

Walce, dnia 4 marca 2017 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y


Z a w i a d o m i e n i e
 

o XXII sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  4. Przyjęcie uchwał:

  • w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce”,

  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

  1. Zamknięcie sesji.


 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

04.04.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry