Menu pomocnicze

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" rozdaje dotacje na założenie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" rozdaje dotacje na założenie działalności gospodarczej do 25.000 zł i dodatkowo przez pierwsze 6 m-cy po 1.000 zł/mc wsparcie pomostowe.

 

Projekt jest skierowany do  osób  fizycznych z obszaru woj. opolskiego, które zamierzają założyć działalność gospodarczą:

  • w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia - od dnia 30 - tych urodzin), w szczególności kobiety
  • pozostające bez pracy (bezrobotne , poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo)
  • które nie prowadziły działalności przez okres 12 m-cy poprzedzający dzień przystąpienia do projektu

 Projekt przewiduje:

  • bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  które wyniesie nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej,
  • bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł,
  • bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres kolejnych 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł.
  • pomoc szkoleniowo-doradczą z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

 

Więcej informacji na stronie: http://www.spp.opole.pl/okp4-projekt.html

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami dotyczącymi projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zamieszczonymi na naszej stronie internetowej: http://www.spp.opole.pl/okp4-download.html

 

Rekrutacja do Projektu trwa do 13 kwietnia 2017r. – zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 77/456-56-00 lub 669 425 485

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu wraz partnerami: Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach Działania: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

 

06.04.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry