Menu pomocnicze

X edycja Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie"

Stowarzyszenie Kraina św. Anny ogłosiło kolejną X edycję Programu „Działaj Lokalnie”, w ramach którego wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, zmierzający do poprawy jakości życia. W ramach programu przewidywane jest przyznanie dotacji na 2-4 miesięczne projekty, natomiast nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 2 miesiące).

Termin przyjmowania wniosków: 10.04.2017r. - 11.05.2017r.

Dodatkowo serdecznie zapraszamy na spotkania:

  • 19.04.2017r godz. 13.00   Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
  • 20.04.2017r godz. 13.00   Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, 

podczas których zostaną omówione zasady uczestnictwa w Konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie www.annaland.pl lub Programu „Działaj Lokalnie" www.dzialajlokalnie.pl. Osoba do kontaktu: Sandra Koźba,  nr tel. 575-750-122, e-mail:

 

14.04.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry