Menu pomocnicze

XXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 10 maja 2017

Walce, dnia  27 kwietnia 2017 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XXIII  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  10 maja 2017 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4) Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5) Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla Gminy Walce.

6) Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.

7) Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok;
 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”;
 4. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”;
 5. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 6. w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd;
 8. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 9. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 10. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 11. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 12. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 13. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 14. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 15. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 16. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 17. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 18. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 19. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 20. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 21. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 22. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 23. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 24. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 25. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 26. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 27. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;
 28. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;

8) Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.

9) Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

02.05.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry