Menu pomocnicze

XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 sierpnia 2017

Walce, dnia  18 sierpnia 2017 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XXV  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  30 sierpnia 2017 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach”;
 • w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Walce;
 • w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

18.08.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry