Menu pomocnicze

Podpisanie umowy z Wykonawcą robót na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I”

W dniu 30 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Walcach została podpisana umowa z firmą Technical Solutions sp. z o.o., ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn – Koźle na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I”.

Inwestycja realizowana będzie w ramach Umowy o przyznaniu pomocy Nr 0002165150-UM0800023/16  na  operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zadanie realizowane będzie dwuetapowo: etap I do 15.02.2018r, etap II do 15.09.2018r

Koszt wykonania zadania wyniesie  2.989.387,82 PLN brutto.

Podpisanie umowy.jpeg

05.09.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry