Menu pomocnicze

XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 4 października 2017

Walce, dnia  22 września 2017 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XXVI  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  4 października 2017 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”;
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek;
 • w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Walce pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielonej Związkowi Gmin „Aqua Silesia”;
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

 

22.09.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry