Menu pomocnicze

Szkolenia z języka angielskiego współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest  do osób, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem lub podniesieniem kompetencji z języka angielskiego. Dodatkowo Uczestnikami Projektu mogą być osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- mają 50 lat i więcej,
- będąca osobą o niskich kwalifikacjach,
- będąca osobą z niepełnosprawnością,
- opiekującą się osobami zależnymi,
- będąca osobą z terenów wiejskich w tym peryferyjnych,
- migranci powrotni i imigranci,
- kobiety,
- długotrwale bezrobotni. 

http://masterlang.pl/opolskiejezyki

 

 

22.09.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry