Menu pomocnicze

Podsumowanie 15 lat współpracy gmin partnerskich Walce - Mala Moravka

W miniony piątek 27 października odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Partnerstwo znaczy lepiej i więcej”  z udziałem Prezesa Stowarzyszenia Euroregionu Pradziad oraz Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego, Starosty Malej Moravki Ondreja Holouba, Wójta Gminy Walce Bernarda Kubata, samorządowców i przedstawicieli jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych. Konferencja, której organizatorem była Gmina Walce, stanowiła podsumowanie 15 lat współpracy między Gminą Walce i Mala Moravka. W konferencji uczestniczyli mieszkańcy obu gmin reprezentowani m.in. przez przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji sportowych, dyrektorów i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych (placówek oświatowych,  instytucji kultury, zakładów budżetowych), członków Ochotniczych Straży Pożarnych i członków grup nieformalnych (przedstawiciele parafii). 

Na wstępie spotkania przywołano zapisy umowy partnerskiej, która zobowiązywała sygnatariuszy do zachowania stałych stosunków między gminami, wzajemnego wspierania we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego, wymiany mieszkańców i popierania wszystkiego tego, co przyczynia się do utrwalenia porozumienia polsko-czeskiego i idei zjednoczonej Europy.

Przez minione 15 lat współpraca odbywała się na polu kultury, turystyki, edukacji i sportu oraz wymiany dzieci i młodzieży.

W tym czasie zrealizowano liczne projekty kierowane do różnych grupy odbiorców. Znaczna część skierowana była przede wszystkim do najmłodszych: odbywały się wymiany dzieci i młodzieży w formie zimowych i letnich obozów, kolonie oraz warsztaty taneczne czy aktorskie. Liczna część projektów dotyczyła działań kulturalnych takich jak koncerty muzyki dawnej, współczesnej i adwentowej. Zebranym przedstawiono wszystkie publikacje, które zostały wydane w okresie trwania współpracy.

W trakcie spotkania omawiano również możliwość dalszego rozwoju i rozszerzenia zakresu współpracy.

Podsumowaniem 15-lecia współpracy i konferencji była prezentacja multimedialna oraz prezentacja nowego folderu pokazującego dorobek obu gmin.

Konferencja oraz materiały promocyjne sfinansowane zostały w ramach projektu „Partnerstwo znaczy lepiej i więcej” złożonego w Stowarzyszeniu Euroregion Pradziad a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

 

Delegacja z partnerskiej Gminy Mala Moravka miała okazję zwiedzić muzeum tkactwa w Prudniku.

IMG_20171028_121752.jpeg

 

PDFFolder promocyjny gminy Walce.pdf (4,97MB)

PDFFolder promocyjny gminy Mala Moravka.pdf (18,01MB)

PDF15 lat współpracy gmin partnerskich Walce-Mała Morawka.pdf (67,67MB)

 

Bez tytułu.png

 

03.11.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry