Menu pomocnicze

XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 22 listopada 2017

Walce, dnia  9 listopada 2017 r.

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XXVII  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  22 listopada 2017 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja podmiotów z analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Walce za rok szkolny 2016/2017.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok;
 • w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok;
 • w sprawie przedłużenia umowy najmu;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Walce na lata 2017-2020;
 • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok;
 • w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Walcach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Josepha von Eichendorffa w Walcach;
 • w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Brożcu.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

17.11.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry