Menu pomocnicze

Wytyczne wynikające z uchwały "antysmogowej"

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Opolskiego na posiedzeniu  dnia 26 września 2017r.  uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwanej też uchwałą antysmogową, zakazującej spalania w piecach domowych paliw niskiej jakości informujemy, iż jej głównym celem jest ograniczenie zjawiska smogu.

Zgodnie z treścią uchwały antysmogowej mieszkańcom Opolszczyzny korzystającym z kotłów, pieców i kominków służących do ogrzewania obiektów budowlanych i grzania wody zabrania się od dnia 1 listopada 2017r. stosowania:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,

3) paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,

4) paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,

5) drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Występujący obecnie niepożądany efekt spalania spowodowany jest stosowaniem niewłaściwego opału oraz rozpalania i palenia w kotłach.

Szeroko omawiane zarówno na łamach prasy, jak i telewizji kwestie dot. ograniczania niepokojącego zjawiska smogu wskazują, że jednym ze sposobów na zmniejszenie zanieczyszczenia jest zmiana sposobu rozpalania i palenia w piecach. Właściwy proces spalania powoduje, że wszystkie gazy i spaliny emitowane z węgla i drewna spalają się jeszcze w komorze pieca, a nie ulatują przez komin na zewnątrz, a także pozwala zaoszczędzić ilość spalanego opału.

Palenie materiałów niedozwolonych jest podstawą do nałożenia kar wynikających z kodeksu wykroczeń. Zaś w przy­padku uporczywego łamania tego zakazu lub odmowy przy­ję­cia man­datu spowoduje skierowanie sprawy do sądu.

W razie stwierdzenia niestosowania przepisów ww. uchwały „antysmogowej” przypadki takie można zgłaszać do Urzędu Gminy tel. 77 4667 550 lub bezpośrednio na Policję tel. 77 407 97 23.

23.11.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry