Menu pomocnicze

XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 7 lutego 2018

Walce, dnia  26 stycznia 2018 r.

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XXIX  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  7 lutego 2018 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie za 2017 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
  i placówkach prowadzonych przez Gminę Walce.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne;
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2018 roku;
 • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom, w których jest realizowany obowiązek szkolny, dla których Gmina Walce jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy          

Józef Nossol

30.01.2018
Przewiń do góryStrzałka do góry