Menu pomocnicze

Nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

Wójt Gminy Walce

ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

 

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynków i lokali mieszkalnych, nie służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, położonych na terenie Gminy Walce.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Walce przeznaczonych w 2018 roku na dotacje celowe wynosi 35 000,00 PLN.

 

Termin składania wniosków: od 10 kwietnia 2018r. (wtorek) do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nie później niż do dnia 29 czerwca 2018 roku.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Walcach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej lub w Referacie Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy w Walcach (I piętro, pokój nr  12).

WAŻNE!!!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach (I piętro, pokój nr 10).

O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

 

Do pobrania:

Regulamin dotacji celowych:

PDFuchwala-nr-xxix2592018-z-7-lutego-2018-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-dotacji-celowych-z-budzetu-gminy-walce.pdf (207,00KB)
 

wzór wniosku:

PDFwzór WNIOSKU.pdf (174,05KB)
 

 

04.04.2018
Przewiń do góryStrzałka do góry