Menu pomocnicze

Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE

Gmina Walce

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony  na sprzedaż

n/w samochodu pożarniczego:

                                                 

VOLKSVAGEN LT 31 nr rej. OKR 98FE rok prod. 1978
nr ident. (VIN) 2882516919

Cena wywoławcza wynosi 3.000,00 brutto

 

Otwarcie ofert odbędzie się w  dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty kupna do dnia 23 kwietnia
2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18 47 -344 Walce, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta na kupno samochodu VOLKSVAGEN LT 31” która powinna zawierać:

  1. nazwę, adres oferenta i nr telefonu;
  2. proponowaną cenę nabycia brutto w PLN
  3. datę sporządzenia oferty
  4. podpis oferenta

 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Wójt Gminy Walce zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 77 4667 548.

Samochód można oglądać w OSP Brożec po wcześniejszym uzgodnieniu.
Tel. kom. 506 738 660

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                             mgr Bernard Kubata

 

05.04.2018
Przewiń do góryStrzałka do góry