Menu pomocnicze

XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 czerwca 2018

Walce, dnia  15 czerwca 2018 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XXXII   sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  27 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce;
 • w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Walce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 • w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Walce maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży;
 • w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 • zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Walce;
 • zmieniająca uchwałę nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso;
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

19.06.2018
Przewiń do góryStrzałka do góry