Menu pomocnicze

„Kierunek FIO” - spotkanie edukacyjno-informacyjne -19.07.2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt pn. „Kierunek FIO” zapraszają na spotkanie edukacyjno-informacyjne, które odbędzie się dnia 19.07.2018 o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich. Współorganizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Kraina św. Anny.

Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych współfinansowanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Konkursy realizowane będą w latach 2018-2019. W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 56 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł.

Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie minimum 112 mikrodotacji oraz inicjatyw przez młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe na terenie województwa opolskiego w okresie od 1.05.2018 do 31.12.2019 r., które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w organizowanym spotkaniu mailowo: lub telefonicznie 77/44-67-130. Osoba do kontaktu: Julia Feliniak

kierunek FIO.png

 

13.07.2018
Przewiń do góryStrzałka do góry