Menu pomocnicze

Nabór wniosków w ramach Programu dotacyjnego "Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół na terenie województwa opolskiego"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu dotacyjnego "Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół na terenie województwa opolskiego"

Celem Programu jest wsparcie działań związanych z ochroną pszczół na terenie województwa opolskiego poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej dla zapewnienia ciągłości istnienia gatunków.

Nabór adresowany jest do:
a) osób fizycznych będących właścicielami pasieki o wielkości do 80 rodzin pszczelich, zgłoszonych do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii (nieprowadzących w dacie złożenia wniosku działu specjalnego produkcji rolnej w postaci pasiek);
b) osób fizycznych planujących założyć pasiekę o wielkości do 80 rodzin pszczelich.

W ramach niniejszego naboru przeznaczono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu kwotę do 200 000 zł.

Wysokość dofinansowania wynosi: 95% kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota dotacji nie może być niższa niż 1 000 zł i wyższa niż 10 000 zł dla jednego Dotacjobiorcy.

Termin składania wniosków: do 31.10.2018 r.

Okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.,

Pozostałe szczegółowe warunki dofinansowania zawarte są w Programie dotacyjnym.

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Programie, który można pobrać z ze strony internetowej www.wfosigw.opole.pl.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Zespołem Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska tel. 77/45 67 873 wew. 148, 123 lub 150.

31.08.2018
Przewiń do góryStrzałka do góry