Menu pomocnicze

Opieka nad zwierzętami

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”  - tak stanowi art. 1 ust.  1  ustawy o ochronie zwierząt.

Zasadniczymi aktami prawnymi regulującymi zagadnienia utrzymania zwierząt oraz obowiązki ich właścicieli w zakresie sprawowanej nad nimi opieki są:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2017.1840 t.j. ),
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. z 2018.1967 t.j. ),
  • Uchwała nr XXI/184/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce.
07.01.2019
Przewiń do góryStrzałka do góry