Menu pomocnicze

Procedura zgłaszania bezdomengo zwierzęcia

Załącznik Nr 2

 

Procedura zgłaszania bezdomnego zwierzęcia.

Psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające  się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy właściciel  psa jest znany, fakt ten można zgłosić do Referatu Infrastruktury i Inwestycji  Urzędu Gminy Walce – tel. 77 466 75 48 lub 77 466 01 08  bądź na Policję – tel. 997 lub 112, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Czynnikiem wskazującym na „bezdomność” psa nie jest tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy bowiem takie przypadki często zdarzają się w okresie godowym zwierząt, kiedy to pies usilnie stara się opuścić swoją posesję. Wówczas to nawet kilka psów potrafi „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt przez „zwierzęta bezdomne”  - rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie,  które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Przypadki faktycznie bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do:
1. Referatu Infrastruktury i Inwestycji  Urzędu Gminy Walce – tel: 77 466 75 48 lub 77 466 01 08 – w godzinach pracy Urzędu
2. Na Policję ( wyłącznie po godzinach pracy Urzędu i w dni wolne od pracy ) – tel: 997 lub 112.
Przy zgłoszeniu należy podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz podać dane do kontaktu, które mogą być pomocne w prowadzonej procedurze wyłapania zwierzęcia.
Po przyjęciu zgłoszenia gmina podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia gmina zleci podmiotowi z którym zawarła w tym zakresie stosowną umowę, wyłapanie zwierzęcia i przekazanie go do schroniska.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych realizowane jest w ramach zawartej przez gminę umowy z Gabinetem Weterynaryjnym z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kozielskiej 1.
Zgłoszenia z zakresu powyższych zdarzeń kierować należy do Referatu Infrastruktury i Inwestycji  Urzędu Gminy Walce – tel. 77 466 75 48 lub 77 466 01 08 - w godzinach pracy Urzędu.  Po godzinach pracy Urzędu i w dni wolne od pracy na Policję tel. 997 lub 112 lub bezpośrednio w Gabinecie Weterynaryjnym w Krapkowicach  pod numerami tel. 77 4661 984 lub 602 191 163.

07.01.2019
Przewiń do góryStrzałka do góry