Menu pomocnicze

Obowiązek złożenia Informacji o wyrobach zawierających azbest

Mieszkańcy Gminy Walce posiadający na terenie swoich nieruchomości azbest w każdej postaci tj. zarówno stanowiący pokrycie dachowe jak i pryzmowany zobowiązani są do przedkładania Wójtowi corocznej Informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do dnia 31 stycznia

Informację sporządza się w 2 egzemplarzach:       
1)   jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi,           
2)   drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Wzór Informacji o wyrobach zawierających azbest

DOCinwentaryzacja_azbestu_wzor.doc
 

08.01.2019
Przewiń do góryStrzałka do góry