Menu pomocnicze

Obowiązek przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Mieszkańcy skanalizowanej części Brożca!

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454) przypominamy Państwu o obowiązku podłączenia nieruchomości do oddanej w miesiącu październiku 2018r. sieci kanalizacji sanitarnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019r.

 

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem wynikającym z mocy prawa, a jego niewykonywanie stanowi wykroczenie zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zagrożone jest karą grzywny.

 

 

 

 

30.01.2019
Przewiń do góryStrzałka do góry