Menu pomocnicze

Komunikat Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa z dnia 01.02.2019 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział Prudnik

tel., fax. 691472498

e-mail:

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: opolskie

Powiat: prudnicki

Agrofag: Gryzonie polne

Data publikacji komunikatu: 01.02.2019

 

Na plantacjach rzepaki ozimego,  (ścierniskach, miedzach i nieużytkach) stwierdza się wzrost liczebności gryzoni polnych.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania gryzoni należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji polegających na określeniu średniej liczby czynnych nor na 1 ha danej plantacji. Na wybranych
3 stanowiskach o wymiarach 10 x 10 m zadeptuje się wszystkie nory; po dwóch dniach zlicza się wszystkie czynne, czyli otwarte nory, przeliczając ich ilość na 1 ha.

Progi szkodliwości w zależności od pory roku wynoszą:

  • wiosną – 101 – 200 czynnych nor/ha,
  • jesienią – 201 – 300 czynnych nor/ha.

 

Z dniem 1 stycznia 2014 wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie:
http://www.bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3) Środki ochrony roślin stosuje się, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

04.02.2019
Przewiń do góryStrzałka do góry