Menu pomocnicze

Dotacje gminne 2019

Informacja na temat przyznanych dotacji celowych

W roku 2019 rozpatrzono pozytywnie 10 wniosków wypłacając 15.500,00 zł.

Zestawienie zrealizowanych inwestycji z podziałam na poszczególne sołectwa i rodzaje wymienionych źródeł ogrzewania

 

SOŁECTWO

Łączna

liczba

wniosków

Kocioł na biomasę

Kocioł na ekogroszek

Piec elektryczny

kocioł gazowy

Pompa ciepła

Dobieszowice

1

1

 

 

 

 

Kromołów

1

 

1

 

 

 

Rozkochów

1

1

 

 

 

 

Stradunia

2

 

1

 

 

1

Walce

5

3

 

1

1

 

Razem

10

5

2

1

1

1

 

Wójt Gminy Walce

ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

 

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynków i lokali mieszkalnych, nie służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, położonych na terenie Gminy Walce.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Walce przeznaczonych w 2019 roku
na dotacje celowe wynosi 50 000,00 PLN.

 

Termin składania wniosków: od 25 marca 2019r. (poniedziałek) od godz. 8:00 do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nie później niż do dnia 28 czerwca 2019 roku.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Walcach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej lub w Referacie Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy w Walcach (I piętro, pokój nr 12).

WAŻNE!!!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach (I piętro, pokój nr 10).

  O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

 

Do pobrania:

uchwała wraz z regulaminem dotacji celowych:

PDFuchwała w sprawie dotacji 2019.pdf (252,29KB)

wzór wniosku:

PDFwzór WNIOSKU 2019.docx.pdf (178,81KB)

oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych:

PDFoświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdf (85,46KB)

upoważnienie do złożenia wniosku:

PDFupoważnienie do złożenia wniosku.pdf (77,78KB)
 

13.03.2019
Przewiń do góryStrzałka do góry