Menu pomocnicze

Harmonogram przyjmowania zgłoszeń popiołu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Walce!

Od 1 października 2019r. osoby wykorzystujące paliwa stałe do ogrzewania lokali mieszkalnych, w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zobowiązane są do oddzielnej zbiórki popiołu. Powyższe wynika z nowo uchwalonego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach należących do Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

Druk zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu jest dostępny na stronie:

http://www.czystyregion.pl/deklaracje/druki-do-pobrania.html

http://walce.pl/2850/od-1-lipca-zmiany-w-gospodarce-odpadami-komunalnymi-informacja.html

Zgłoszenie to wypełnia osoba, która wcześniej złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoszenia można dokonać w siedzibie Związku Międzygminnego „Czysty Region” przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach selektywnej zbiórki popiołu istnieje konieczność zaopatrzenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik, który należy zakupić we własnym zakresie, przy czym pojemnik ten musi być dostosowany do Polskiej Normy: PN EN 840 1:2013 05.

Celem dotarcia do wszystkich mieszkańców naszej gminy Związek Międzygminny wyznaczył dyżury, w których zgłoszenia będą przyjmowali jego pracownicy według znajdującego się poniżej harmonogramu:

SPOTKANIA WALCE.jpeg

Z uwagi na ogrom zgłoszeń zachęcamy Państwa do dokonywania zgłoszeń w miejscach, w których zamieszkujecie lub w sąsiednich miejscowościach wg. ww. harmonogramu, celem usprawnienia całej akcji.

Za zrozumienie sytuacji z góry serdecznie dziękujemy.

18.07.2019
Przewiń do góryStrzałka do góry