Menu pomocnicze

ZBIÓRKA FOLII ROLNICZEJ!

Wójt Gminy Walce informuje, że planuje złożyć w tym roku wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego dotyczącego finansowania zadania pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Prosi się zatem wszystkich zainteresowanych tym tematem Producentów Rolnych z terenu naszej Gminy o wypełnienie znajdującego się poniżej wniosku i złożenie go w siedzibie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 15 listopada 2019 r.

Celem przedmiotowego programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Dofinansowanie jest w formie dotacji i wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

W ramach programu nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.

Zdanie zostanie zrealizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Walce dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy w Walcach.

 

Program priorytetowy:

PDFprogram_2.8.pdf (460,78KB)
 

Wniosek dla Producentów Rolnych:

PDFwzór wniosku.pdf (180,31KB)

PDFZałącznik Nr 1.pdf (115,78KB)
 

15.10.2019
Przewiń do góryStrzałka do góry